Wydarzenie Kogo Dotyczy Opis
Wsparcie Papieża RON;
Litwa
Otrzymują po 100 dukatów;
Morale RON/Litwy rośnie o 5 %
Skorzystanie ze wsparcia wiąże się z automatycznym wypowiedzeniem wojny Imperium Osmańskiemu i Chanatowi Krymskiemu
Obrona Częstochowy
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje w stanie wojny z RON)
RON;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON)
Morale RON/Litwy rośnie o 10 %
Główna armia RON\Litwy otrzymuje wsparcie w postaci 50 PS
Konfederacja Tyszowiecka
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje w stanie wojny z RON)
RON;
Szwecja;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON)
Morale RON/Litwy rośnie o 10 %
Każda Armia polowa RON/Litwy otrzymuje wsparcie w postaci 50 PS.
Szwecja otrzymuje 500 dukatów.
Dania przystępuje do wojny
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje w stanie wojny z RON)
RON;
Szwecja;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON);
Morale RON/Litwy rośnie o 10 %
Następuje automatyczne zniesienie oblężenia Gdańska
Garnizon Gdańska zostaje wzmocniony 20 PS -siły
Główna armia Szwecji traci 50 PS (bez wpływu na PZ)  
Dżihad Imperium Osmańskie;
Chanat Krymski;
RON;
Litwa
Morale RON/Litwy spada o 10 %
Morale Imperium/Chanatu rośnie o 10%
Turcja otrzymuje wsparcie w postaci Armii Rezerwowej 500 PS
Chanat otrzymuje wsparcie w postaci 100 PS
Imperium/Chanat automatycznie wypowiadają wojnę RON/Litwie
Religijny Fanatyzm Wszystkie Frakcje Każdy PS stracony w bieżącej turze liczony jest
 (raportujemy) jako 2 PS-y
Gniew Cara Carstwo Rosyjskie;
wszystkie frakcje za wyjątkiem sojuszników Carstwa Rosyjskiego
Od bieżącej tury Carstwo Rosyjskie może dowolnie działać Armią Rezerwową (500 PS)
Morale wszystkich frakcji za wyjątkiem sojuszników Carstwa Rosyjskiego spada o 5 %
Prusy przystępują do wojny
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje w stanie wojny z RON)
Szwecja;
RON;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON);
Szwecja otrzymuje wsparcie w postaci Armii Prus
(150 PS w Prusach Książęcych );
Morale RON/Litwy spada o 10 %
 
Brak Wydarzenia brak brak
Powrót Króla :) RON;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON);
Morale RON/Litwy rośnie o 10 %

Rejza Pruska
(wchodzi w życie jeżeli pojawiło się już wydarzenie "Prusy przystępują do wojny", Szwecja pozostaje w stanie wojny z RON oraz RON pozostaje w sojuszu z Chanatem Krymskim)

Szwecja;
RON;
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON);
Chanat Krymski
Szwecja traci 75 PS i jej morale spada o 10%;
Morale RON/Litwy/Chanatu Krymskiego rośnie o 10 %
Chanat otrzymuje 100 PZ oraz 300 dukatów.
RON otrzymuje 50 PZ
Litwa otrzymuje 50 PZ (o ile pozostaje w sojuszu z RON)
Rzeź Trubeckiego Carstwo Rosyjskie;
RON;
Litwa
Morale RON/Litwy spada o 10 %
Każdy PS stracony w bieżącej turze liczony jest
 (raportujemy) jako 2 PS-y - dotyczy walk pomiędzy Carstwo Rosyjskie a RON/Litwa
Traktat w Radnot
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje
w sojuszu z Kozakami i Litwą)
Szwecja;
Kozacy;
Litwa;
RON
Morale Szwecji/Kozaków/Litwy (o ile pozostaje w sojuszu ze Szwecją) rośnie o 10 %
Morale RON/Litwy  (o ile pozostaje w sojuszu z RON) spada
o 10%
W Małopolsce pojawia się armia Siedmiogrodu - 200 PS (pod kontrolą Szwedów)
W Małopolsce pojawia się armia Kozaków Żdanowicza 150 PS
Główna armia Litwy otrzymuje wsparcie w postaci 50 PS
Szwecja, Kozacy i Litwa otrzymują po 100 PZ
Układ w Kiejdanach
(wchodzi w życie o ile Szwecja pozostaje
w sojuszu z Litwą)
Szwecja;
RON;
Litwa;


Morale Szwecji rośnie o 10 %
Morale RON spada o 10%
Litwa otrzymuje 50 PS
Litwa traci 50% PS-ów w armiach polowych.
Szwecja otrzymuje 100 PZ
  
Gniew Chana
(wchodzi w życie o ile RON pozostaje
w sojuszu z Chanatem Krymskim)
Chanat Krymski
RON
Litwa
Kozacy
Moskwa
Morale RON rośnie o 10 %
Morale Litwy rośnie o 10% (o ile pozostaje w sojuszu z RON)
Morale Kozaków spada o 10%
Morale Moskwy spada o 10%
Chanat Otrzymuje 100 PZ i 300 Dukatów

  
Ugoda Hadziacka
(wchodzi w życie o ile RON pozostaje
w sojuszu z Kozakami)
RON
Kozacy
Morale RON rośnie o 10%
Morale Kozaków rośnie o 10 %
RON i Kozacy otrzymują po 50 PZ
Rokosz Lubomirskiego RON
Litwa (o ile pozostaje w sojuszu z RON)
Morale RON spada o 10%
Morale Litwy spada o 10%
RON traci 25% PS w armiach polowych
Zaraza Wszystkie Frakcje Wszystkie garnizony i armie polowe tracą po 10% 
Susza Wszystkie Frakcje Wszystkie województwa przynoszą 50% mniej dochodów 
Urodzaj Wszystkie Frakcje Wszystkie województwa przynoszą 100% więcej dochodów